Pravila

Posebna pravila tekmovanja

Smernice ECU proti goljufanju, etični kodeks FIDE in kodeks poštene igre ECU veljajo za vsa evropska prvenstva in vsi igralci, sodniki, organizatorji in udeleženci morajo upoštevati ta pravila.

PRITOŽBENI POSTOPEK

Pritožba zoper odločitev sodnika se vloži pisno pri glavnem sodniku v 30 minutah po končani partiji. Pritožbeno takso v višini 200 evrov je treba plačati ECU-ju in v primeru, da se pritožbi ugodi, se taksa vrne. Komisija za pritožbe se lahko odloči tudi za vračilo pristojbine, če meni, da pritožba temelji na razumnih razlogih.

SMERNICE PROTI GOLJUFANJU

Veljajo evropska pravila proti goljufanju (Turnirska pravila ECU, del Q) in smernice FIDE proti goljufanju (priročnik FIDE, A.10). Ob prihodu ali kadar koli med dogodkom se lahko od kapetanov ali igralcev zahteva, da predložijo svoje potne liste za preverjanje starostne upravičenosti igralca. Naključna iskanja, ki jih izvajajo z ročnimi detektorji kovin, lahko izvajajo sodniki, in sicer pred, med ali po igrah.

RAZSODNIKI IN PRITOŽBENA KOMISIJA

Imena glavnega sodnika in predsednika komisije za pritožbe bodo objavljena

do 1. aprila 2024. Imena članov komisije za pritožbe bodo objavljena na tehničnem sestanku.


to top to top